Overal in de wereld worden kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Alle landen hebben daarvoor vaccinatieschema’s opgesteld. Deze vaccinatieschema’s zijn in grote lijnen hetzelfde. Op de website van de ECDC en de WHO zijn de vaccinatieschema's van andere landen te vinden. Het doel is altijd om kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen gevaarlijke infectieziekten. De vaccinatieschema’s in de verschillende landen zijn afhankelijk van heersende infectieziekten, organisatie van de gezondheidszorg, beschikbare middelen en geschiedenis van vaccinatieprogramma’s.

Inentingen voor kinderen van 4 jaar

Inentingen voor meisjes van 12 jaar